خاطرات نی نی ما محمد ماهان

محمدماه ماهانم روز میلادت مبارک

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی میلادت مبارک محمد ماه ماهانم سلام دلبندم سلام به تو پسر ماهم سلام به تو چشم دریایی مامان همه هستی من سلام و هزاران بوسه به روی ماه تو عزیزم تو این مدت که برات آپدیت نکردم خیلی چیزا تغییر کرده اتفاق های ناراحت کننده و برخی هم شادی بوده اولین اتفاق خیلی ناگوار فوت آقاجون مهربون بود که برای همیشه از بین ما رفت و مدتی درگیر مراسم بودیم. خیلی خوشحالم که آقاجونم بود تا تو گوشت اذان بگه اتفاق بعدی اینه که شما رو این هفته کم کم از شیر گرفتم دلبندم نوش جانت دو سال تمام مادر شیر خوردی ...
24 مرداد 1394
1